TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL SZEMÜVEG VÁSÁRLÁSA ESETÉN

A jótállás határideje a szemüveg kiadásától számított 1 év.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követoen lépett fel, így például, ha a hibát

okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszeru használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést - a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelo határidon belül, a fogyasztónak okozott jelentos kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Ha a forgalmazó a termék kijavítását megfelelo határidore nem vállalja, vagy nem végzi el, a fogyasztó a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási idobe a kijavítási idonek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszeruen használni. A jótállási ido a terméknek vagy jelentosebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkezo hiba tekintetében újból kezdodik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével és a szerzodésszeru állapot megteremtésével kapcsolatos költségek - ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket - a forgalmazót terhelik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó törvényen alapuló - így különösen szavatossági, illetve kártérítési - jogainak érvényesítését.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesítheto. Jótállási jegy hiányában, ha a fogyasztó jótállási igényt kíván érvényesíteni fogyasztói szerzodés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.

A fogyasztó jótállási igényét a forgalmazónál érvényesítheti.

A forgalmazó a minoségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerzodés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles - az ott meghatározott tartalommal - jegyzokönyvet felvenni és annak másolatát a fogyasztó részére átadni. A forgalmazó, illetve a szerviz a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles.

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL NAPSZEMÜVEG VÁSÁRLÁSA ESETÉN

A jótállás határideje a bruttó 10.000 Ft-os vételárat meghaladó napszemüveg, vagy a beépített szemüveg-, vagy napszemüveg alkatrész megvásárlásától számított 1 év.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követoen lépett fel, így például, ha a hibát

okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszeru használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést - a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelo határidon belül, a fogyasztónak okozott jelentos kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Ha a forgalmazó a termék kijavítását megfelelo határidore nem vállalja, vagy nem végzi el, a fogyasztó a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási idobe a kijavítási idonek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszeruen használni. A jótállási ido a terméknek vagy jelentosebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkezo hiba tekintetében újból kezdodik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével és a szerzodésszeru állapot megteremtésével kapcsolatos költségek - ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket - a forgalmazót terhelik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó törvényen alapuló - így különösen szavatossági, illetve kártérítési - jogainak érvényesítését.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesítheto. Jótállási jegy hiányában, ha a fogyasztó jótállási igényt kíván érvényesíteni fogyasztói szerzodés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.

A fogyasztó jótállási igényét a forgalmazónál érvényesítheti.

A forgalmazó a minoségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerzodés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles - az ott meghatározott tartalommal - jegyzokönyvet felvenni és annak másolatát a fogyasztó részére átadni. A forgalmazó, illetve a szerviz a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles.

Kapcsolat

Üzletkereső

IDŐPONTFOGLALÁS

Iratkozzon fel hírlevelünkre exkluzív ajánlatainkért és a legfrissebb információkért!
Töltse ki a következő mezőket, majd nyomja meg a feliratkozás gombot!