KEDVEZMÉNY AZ EGÉSZ CSALÁDNAK

Törzsvásárlói programunkban családtagjai is részt vehetnek. Számukra 8% kedvezményt biztosítunk szemüveglencse, szemüvegkeret, kontaktlencse és napszemüveg vásárlása esetén.


TÖRZSVÁSÁRLÓI TAGSÁG ÉRVÉNYESSÉGE

Törzsvásárlói tagsága az utolsó szemüveg, kontaktlencse vagy napszemüveg vásárlástól számított 3 évig él. Ha bármely Ofotért üzletben vásárol a megadott időn belül, tagságát automatikusan meghosszabbítjuk.

Törzsvásárlói program

KONTAKTLENCSE-ELŐFIZETÉS VAGY ONLINE RENDELÉS

Tegye még egyszerűbbé és kényelmesebbé kontaktlencse vásárlását, és rendeljen online a törzsvásárlóknak járó kedvezménnyel, majd vegye át a megrendelt terméket az Ön által megjelölt üzletünkben. A kontaktlencsék megrendelése után visszaigazolást küldünk az átvétel részleteiről. A szolgáltatást csak törzsvásárlóinknak biztosítjuk, a honlapunkon történt regisztráció után.

Ha még kényelmesebb megoldást szeretne, akkor fizessen elő az OFOTÉRT KONTAKT szolgáltatásunkra, és ingyen házhoz szállítjuk kontaktlencséjét már havi 2180 Ft-ért.

Bővebb információért kérjük, keresse vevőszolgálatunkat az alábbi elérhetőségeken:

E-mail: vevoszolgalat@ofotert.hu
Telefon (munkanapokon 10-től 17 óráig hívható ingyenes zöld számon):
06-80-263-683


A Törzsvásárlói kártyához kapcsolódó kedvezmények mértékét, a kedvezmények igénybevételének feltételeit az Ofotért előzetes értesítés nélkül, bármikor megváltoztathatja, amennyiben ezeket a feltételeket az üzletekben tájékoztató formájában kifüggeszti, illetve a honlapján közzéteszi. A törzsvásárlóknak járó kedvezmény semmilyen más állandó vagy időszakos kedvezménnyel nem vonható össze.

1.) Törzsvásárlói program

A Törzsvásárlói Program (Program) olyan csoportos vevőjutalmazási rendszer, amelyben a programban részt vevők a jelen Szabályzat szerint Törzsvásárlói Kártyához juthatnak.
A kártyabirtokosok az Ofotért üzletekben saját részre történő vásárlásaik alkalmával a szabályzatban foglalt mértékű százalékos kedvezményt vehetik igénybe érvényes törzsvásárlói kártyájuk bemutatása esetén.

Miután a Program a kártyabirtokosok részére egyoldalúan, ellenszolgáltatás nélkül nyújt kedvezményeket, a Program szabályait a GrandVision Hungary Kft. (továbbiakban: Ofotért) külön értesítés nélkül bármikor, egyoldalúan megváltoztathatja. A Program határozatlan időre jön létre, azt az Ofotért azonnali hatállyal, bármikor befejezheti, amennyiben a Program helyébe új törzsvásárlói programot léptet. Ettől eltérő esetben 6 hónapos értesítés mellett fejezheti be a Programot.

2.) Programban való közreműködés feltételei

A Programban minden nagykorú magyar és külföldi természetes személy részt vehet, amennyiben a Programhoz tartozó Törzsvásárlói Kártyát (továbbiakban: Kártya) igényel, s nyilatkozatával magára nézve kötelezően elfogadja a Törzsvásárlói Program Szabályzatát, továbbá jelentkezését az Ofotért elfogadja. 16 éven aluliak az igénylőlap kitöltésével és nevelőjük írásbeli hozzájárulásával lehetnek a program tagjai. Ehhez elegendő, ha a szülő/gondviselő aláírja az igénylőlapot az erre kijelölt helyen.
Törzsvásárlói Kártyát a cég dolgozói nem igényelhetnek.

Ofotért saját döntése alapján jogosult elfogadni, vagy visszautasítani bármely érdeklődő Kártya igénylését, aki ezen elfogadás esetén válik a Program résztvevőjévé (továbbiakban: Résztvevő). Minden Résztvevő mindaddig jogosult a Programban részt venni (továbbiakban: Részvétel), amíg legalább minden három évben egyszer - a Kártya felmutatása mellett - az Ofotért üzletekben tetszőleges értékben szemüveget, kontaktlencsét vagy napszemüveget vásárol. Ennek hiányában a Részvétel az utolsó vásárlást követő 1095. napon megszűnik. Ofotért jogosult továbbá bárki részvételét megszűntetni, kizárólagosan saját döntése alapján, amennyiben Résztvevő visszaél a Kártyával, vagy a Program bármely részével, annak szabályait megszegi, vagy az Ofotért jó hírét bármilyen módon sérti, magatartásával lejáratja, vagy Ofotértnek kárt okoz. Részvétel megszűnése, vagy megszűntetése esetén a törzsvásárlói kártyához kapcsolódóan igénybe vehető kedvezmény igénybevételi lehetősége megszűnik.

A Programban a Részvétel ingyenes, a Kártya Résztvevő adataival történő "megszemélyesítésének" költségét Ofotért viseli, a Kártya mindennemű pótlásával kapcsolatosan felmerülő költségekkel egyetemben.

A Programban való részvétellel kapcsolatban esetleg felmerülő adók, terhek és díjak kizárólag Résztvevőt terhelik.

Résztvevő elfogadja, hogy a Program Szabályzatának értelmezésére kizárólagosan Ofotért jogosult, ezért minden ilyen jellegű döntése végleges.

3.) A Kártya igénylése, pótlása

Minden természetes személy csak egy Kártyát igényelhet. Minden Kártya az Ofotért tulajdona.

A Kártya esetleges elvesztése, eltűnése vagy bármilyen okból történő megsemmisülése esetén, annak minden következménye Résztvevőt terheli. Résztvevő a Programmal közvetlenül, vagy közvetve összefüggő esetekben Ofotérttel szemben mindenfajta kártérítési igényéről előzetesen és kifejezetten lemond.

4.) Érvényes Törzsvásárlói kártyával igénybe vehető kedvezmények

Résztvevő érvényes Törzsvásárlói kártyájának bemutatása mellett,

Saját célra rendelt minden egyes szemüvegkeret és/vagy szemüveglencse, és/vagy kontaktlencse, és/vagy napszemüveg vásárlása esetén a termék engedmények nélküli fogyasztói árából 15% kedvezményt biztosítunk.
A fentiekben foglaltak alapján az érvényes törzsvásárlói kártyával rendelkező vásárlóinkat megillető kedvezmény felét biztosítjuk minden Önnel szaküzletünkbe együtt érkező családtagja, vagy ismerőse számára is. Az ily módon igénybe vehető kedvezmény mértéke 8%.

5.) Korlátozások az érvényes törzsvásárlói kártyával rendelkező vásárlóink számára biztosított kedvezmények igénybevételével kapcsolatosan

A) A törzsvásárlói kártyához kapcsolódó kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a kártyához igénybe vehető kedvezményes vásárláskor a törzsvásárlói kártya érvényes legyen, azaz azt a kártyabirtokos 3 éven belül használta szemüveg, kontaktlencse vagy napszemüveg vásárlásához.

B) Az érvényes törzsvásárlói kártyával igénybe vehető kedvezmény semmilyen más kedvezménnyel nem vonható össze, tehát az aktuálisan futó időszakos és állandó akciós kedvezményekkel sem.

C) Az érvényes Törzsvásárlói kártyához kapcsolódó kedvezmény százalékos mértékének megállapításakor az esetlegesen az Ofotért Plusz Garancia Szolgáltatás kereti között történt negyedáras, vagy 50%-os kedvezménnyel pótolt komplett szemüveg megvásárlása nem vehető figyelembe.

D) Családtag, vagy ismerős számára igénybe venni kívánt törzsvásárlói kedvezmény igénybevételének feltétele a vásárláskor érvényes, és rendelkezésre álló törzsvásárlói kártya és a kártyabirtokos együttes jelenléte a szaküzletben.

E) Az Ön törzsvásárlói tagságának, a vásárlásai alkalmával történő újabb 3 évre történő meghosszabbításához, és ahhoz, hogy a törzsvásárlók számára járó kedvezményt biztosíthassuk, kérjük, minden alkalommal hozza magával törzsvásárlói kártyáját.

6.) Kártyabirtokosok adatainak kezelése, védelme

A kártyabirtokosok által megadott adatokat Ofotért kezeli az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott feltétel szerint, a jelen pontban meghatározott eltérésekkel, kiegészítésekkel. A kártyaigényléssel egyidejűleg a kártyabirtokos hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait Ofotért illetve alvállalkozója a Kártyával végrehajtott tranzakciókra vonatkozóan feldolgozza, tárolja, a Program működése szempontjából feldolgozza.
Az Ofotért által megvalósított adatkezelés célja a Törzsvásárlói Program működtetése, a kártyák használatához kapcsolódó kedvezmények mértékével kapcsolatosan esetlegesen felmerülő reklamációs ügyek rendezése. Az adatkezelés további célja a kártyabirtokosok vásárlási szokásainak kiértékelése a vásárlói igények tökéletesebb kiszolgálása érdekében, a kártyabirtokosok hatékonyabb tájékoztatása az Ofotért által bevezetett új üzleti lehetőségekről, a kártyabirtokosok hűségének növelése az Ofotért iránt.
A kártyaigénylő lap kitöltésével és aláírásával a kártyabirtokos hozzájárul, hogy személyes adataira, illetve a kártyával végrehajtott tranzakcióira vonatkozóan a fent leírt adatkezelést az Ofotért végrehajtsa, illetve az adatok tárolásához és feldolgozásához alvállalkozót vegyen igénybe. A Törzsvásárlói Programban megadott adatok feldolgozását az Adatkezelési Tájékoztatóban megjelölt szervezetek végzik.
A kártyabirtokos jogosult az adatkezelési, adattovábbítási hozzájárulását írásos formában részlegesen vagy teljesen visszavonni. A visszavonó nyilatkozat egyúttal a Programban való részvétel megszüntetését jelenti a kártyabirtokos részéről.
Tilos a személyes adatok a Programban részt nem vevő harmadik személy részére történő továbbadása, értékesítése, használatra való átadása. Ofotért a kártyabirtokosok adatait kizárólag a Program működésének időtartama alatt tárolhatja. A kártyabirtokos adatait a kártyabirtokosnak a Programban való részvétele, illetve magának a programnak a megszűnése napjától számított legfeljebb 25 nap elteltével Ofotértnek törölnie kell.
Társaságunk Adatkezelési Tájékoztatója minden üzletünkben, illetve Társaságunk honlapján (www.ofotert.hu) is elérhető.

7.) Felelősség

Ofotért nem felel a törzsvásárlói kártyákkal kapcsolatos visszaélésekért, valamint a Kártya ellopása, elvesztése, megsemmisülése, megsérülése következtében keletkezett károkért.

A kártyabirtokos a Programmal kapcsolatban felmerülő bármely panaszával, kérésével, kérdésével az Ofotért Vevőszolgálatához fordulhat a következő ingyenes telefonszámon:

06-80-263-683,

valamint írásban:

GrandVision Hungary Kft.
Ofotért Vevőszolgálat
1525 Budapest
Pf.: 119.

Vagy e-mail-en:

vevoszolgalat@ofotert.hu

A kártyabirtokos a programban való részvételét bármikor írásban megszüntetheti. A kártyabirtokos a Törzsvásárlói kártyát, a fenti megszüntetés Ofotért részére való elküldését követő 30 napon belül köteles az Ofotért részére visszaszolgáltatni. A kártya visszaadásáig igénybe nem vett kedvezmény igénybevételi lehetősége elveszik.
A program megszűnése napjáig igénybe nem vett kedvezmény véglegesen elvész.

8.) Egyéb rendelkezések

A Törzsvásárlói kártyához kapcsolódó kedvezmény mértékét, a kedvezmény igénybevételének feltételeit Ofotért előzetes értesítés nélkül, bármikor megváltoztathatja, amennyiben ezeket a feltételeket az üzletekben elhelyezett tájékoztató formájában kifüggeszti.
A vásárlás alkalmával kapott kedvezmény mértékéről, a vásárláskor kiadott pénztárgépes nyugta ad tájékoztatást. Az esetleges téves kedvezményes százalékok biztosításával kapcsolatos reklamációját a kártyabirtokosnak még a pénztártól való távozás előtt kell jeleznie. A pénztártól való távozás után a reklamációt elfogadni nem lehet.

Az Ofotért üzletek Vevőszolgálata a vásárlások alkalmával adható kedvezmény mértékével, valamint a kártyák érvényességével kapcsolatosan kártyánkénti adatnyilvántartást vezet. Ha a törzsvásárlói kártyán tárolt adat, illetve az adatnyilvántartásban szereplő adat eltérést mutat, mindenkor központi rendszerben szereplő adatnyilvántartásban található adatok a mérvadóak

Budapest, 2018. január 25.

Időpontfoglalás

Üzletek

Kapcsolat